Đây là một chuyến đi nhanh chóng chúng tôi đã đến Vegas. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách chúng tôi có phòng miễn phí, những gì bạn có thể làm để nâng cấp phòng miễn phí, tất cả các món ăn ngon và một chuyến tham quan nhỏ quanh Vegas!

Xin chào mọi người, chào mừng bạn đến với youtube của chúng tôi! Gần đây chúng tôi đã quyết định đưa ra quyết định chuyển đến Việt Nam vào cuối năm nay để bắt đầu hành trình mới của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chia sẻ cuộc sống, lời khuyên của chúng tôi, và nhiều hơn nữa. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ theo dõi cùng chúng tôi và thưởng thức các video của chúng tôi! Nếu bạn thích, hãy chắc chắn thích và Đăng ký kênh của chúng tôi!

Bạn cũng có thể theo dõi chúng tôi trên:
Instagram:
Both – https://www.instagram.com/binhandtram/
Tram – https://www.instagram.com/takethetram/
Binh – https://www.instagram.com/binhtranfilm/
Facebook:
Both – https://www.facebook.com/binhandtram/
Tram – https://www.facebook.com/TaketheTram/

__________________

This was a quick trip we took to Vegas. We will show you how we got free rooms, what you can do to get a free room upgrade, all the delicious food, and a little tour around Vegas!

Hello Everyone, welcome to our youtube channel! We have decided recently and made the decision to move to Vietnam later this year to start our new journey. We will share our life, tips, and so much more. We hope you guys will follow along with us and enjoy our videos! If you like, please make sure to like and Subscribe to our channel!

You can also follow us on:
Instagram:
Both – https://www.instagram.com/binhandtram/
Tram – https://www.instagram.com/takethetram/
Binh – https://www.instagram.com/binhtranfilm/
Facebook:
Both – https://www.facebook.com/binhandtram/
Tram – https://www.facebook.com/TaketheTram/

Music:
Subscription with EpidemicMusic

_______________________________________
FTC: This video is NOT sponsored!

2 thoughts on “Chuyến đi miễn phí đến Las Vegas với những món ăn ngon | Free trip to Las Vegas with delicious food

Comments are closed.